SAP
 

stránka

 
 

Domovská stránka

Vítejte na infoSAPe!

Toto je Vaša - naša nová info stránka, kde si môžeme popísať, nechať odkazy o problemoch v programe SAP.

Niečo o SAP-e

http://referaty-seminarky.sk/sap-system-r3/

 

Účtovníctvo

http://help.sap.com/saphelp_sbo2007a/helpdata/SK/45/06b8bc7d720487e10000000a155369/content.htm

Príjemka/záložka účtovníctvo